Greitas lietuvių - anglų vertėjas  Tikslus vertimas

praeiti angliškaipraeiti vertimas angliškai:
praeiti - 1. (pro šalį) go by/past; pass (by); jis praėjo nepastebėtas he passed by unobserved ; p. iškilmių maršu march past; užsikalbėjus p. kelio posūkį miss one's turning while talking;2. (apie laiką) pass, slip away, elapse; dar ir metai nepraėjo a year has not yet passed/elapsed; terminas dar nepraėjo the term has not yet expired;3. (baigtis) pass (away); be over; (apie jausmus, audrą, lietų) pass off; skausmas praėjo the pain passed (off); jam praėjo noras he has lost all wish/desire (for); vasara greit praeis summer will soon be over;4. (baigtis kokiu nors rezultatu) go/pass off; paskaita praėjo gerai the lecture was a success, the lecture went off well;5. (prasiskverbti) permeate; 6. (pralįsti pro ką) go/get through; spinta nepraeis pro duris the wardrobe won't go through the doorway

Panašūs žodžiai:
pabarti paberti pabirti pabrėžti paburti pairti paįvairėti paprašyti papurti papurtyti paraduoti paraidžiui paraityti paraitoti parašyti paraštė parduoti pareiti paretėti pariedėti

Neradote ko ieškojote?

Prisidėkite prie lietuvių - anglų žodyno sudarymo.

Populiariausi vertimai