Greitas lietuvių - anglų vertėjas  Tikslus vertimas

po angliškaipo vertimas angliškai:
po - žymint 1. vietą: in, about; (paviršium) on, over; (su įnagininku) under; vaikščioti po - laukus walk in the fields ; vaikščioti po - kambarį walk about the room; (ten ir atgal) pace up and down the room; vaikščioti po - gatves walk the streets; vaikščioti po - žolę walk on the grass; vaikščioti po - parduotuves go round the shops; keliauti po - visą kraštą travel all over the country ; knygos išmėtytos po - visą stalą the books are scattered all over the table; sėdėti po - medžiu sit under a tree; po - kojomis under one's feet; dirbti po - žeme work underground; eik po - dešinei (po - kairei) go to the right (to the left);2. laiką: after; (praeityje t. p.) later; (ateityje t. p.) in; po - pietų after dinner; po - kurio laiko after a while; diena po - dienos day after day; jis atvyko po - metų he arrived a year later; po - mėnesio kito ir pavasaris in a month or so spring begins ; dešimt (minučių) po - šešių ten (minutes) past six ; po - šiai dienai down to the present day ; until today; po - to later on;3. kiekį: in, by; po - du in twos; po - tris in/by threes; po - penkis rublius (kiek) vienas at five roubles each ; po - du obuolius (asmeniui) two apples apiece ; po - velnių! to hell with it!; eik po - velnių! go to the devil!, go to hell!;4. priešd. (su bdv.) žymint dalinę ypatybę = apy-; pvz., po - senis, po - tamsis žr. apysenis, apytamsis; 2. (su dkt. kamienais) žymint laiką: after-, po - st- ; po - pietinis after-dinner; po - ledyninis po - stglacial;3. (su dkt. kamienais) žymint vietą apačioje, žemiau: under-, sub-; po - dirvis undersoil, subsoil

Panašūs žodžiai:
pačiūža paišai papai pašaipa pašaiža pavaža pažiba pažibai pečiai pečių piečiau pieva po popiečiai povė puošėiva pupa pab paupio pav.

Neradote ko ieškojote?

Prisidėkite prie lietuvių - anglų žodyno sudarymo.

Populiariausi vertimai