Greitas lietuvių - anglų vertėjas  Tikslus vertimas

patvirtinti angliškaipatvirtinti vertimas angliškai:
patvirtinti - 1. confirm, support, establish, back up, verify, certify, affirm, avouch, authorize; (sutartį, paktą t. p.) ratify; (teoriją) corroborate; (antspaudu) seal; patvirtinti - ko gavimą acknowledge the receipt of smth ; patvirtinti - įsakymą confirm an order; faktai patvirtino tą teoriją the facts corroborated the theory ; savo žodžiams patvirtinti - to confirm/corroborate one's words; patvirtinti - ką direktoriaus pareigoms confirm smb's appointment as director; 2. (priimti) pass; (pritarti) approve; patvirtinti - dienotvarkę approve/pass an agenda; patvirtinti - projektą pass a design; patvirtinti - parašą witness/attest a signature

Panašūs žodžiai:
patvirtinti

Neradote ko ieškojote?

Prisidėkite prie lietuvių - anglų žodyno sudarymo.

Populiariausi vertimai