Greitas lietuvių - anglų vertėjas



  Tikslus vertimas

pažengti angliškai



pažengti vertimas angliškai:
pažengti - 1. move/step forward ; 2. (moksle ir pan.) make progress (in), advance (in); p. pirmyn make headway/progress , get on; advance; derybos pažengė priekin the negotiations have been making good progress, there has been progress in the talks

Panašūs žodžiai:
paankštėti pamąstyti pamėgdžioti pamėgti pamesti pamiegoti pamigdyti pamygti pamojuoti pamokėti pamokyti pamosuoti paneigti panūsti pašnekėti pašvinkti pažangėti pažengti penkta pienininkystė