Greitas lietuvių - anglų vertėjas  Tikslus vertimas

laikrodis angliškailaikrodis vertimas angliškai:
laikrodis - (stalinis, sieninis) clock; (kišeninis, rankinis) watch; (rankinis t. p.) wrist-watch; (žadintuvas) alarm-clock; nustatyti laikrodį set a watch/clock; prisukti laikrodį wind a watch/ clock; laikrodis - skuba the watch/clock is fast; laikrodis - vėluoja the watch/clock is slow ; pagal mano laikrodį šešios (valandos) it is six (o'clock) by my watch; laikrodis - muša penkias the clock is striking five

Panašūs žodžiai:
laikraštis laikrodis lygiagretis lygiakraštis lazuritas legiruotas lygiagretus lygiagretusis

Neradote ko ieškojote?

Prisidėkite prie lietuvių - anglų žodyno sudarymo.

Populiariausi vertimai