< 🇬🇧 gerai angliškai | gerai Vertimas

Greitas lietuvių - anglų vertėjas  Tikslus vertimas

gerai angliškaigerai vertimas angliškai:
gerai - well; g. pasakyta well said ; g. padarysi, jei ateisi you would do well to come; g. atsiliepti apie ką nors speak well/highly of smb, smth; g., g.! well, well!; labai g. very well; g.! (sutinku) very well!, all right!, agreed!; okay , O. K amer., šnek.; geriau būtų, jeigu jis išeitų he had better go away; jam geriau he is better; juo geriau so much the better, all the better; geriau neklausk better not ask, don't ask

Panašūs žodžiai:
gagara gairė gaurai gerai gira giria grąža graži gražiai greičiau griaučiai gryčia guirė garai garo garų gera geriau gorė gr

Neradote ko ieškojote?

Prisidėkite prie lietuvių - anglų žodyno sudarymo.

Populiariausi vertimai