Greitas lietuvių - anglų vertėjas  Tikslus vertimas

galas angliškaigalas vertimas angliškai:
galas - 1. (virvės, lazdos ir pan.) end; butt; plonasis g. tip; aštrus g. point; drūtasis g. butt (end); pirštų galais(on) tiptoe; 2. (pabaiga) end, finish; eiti į galą come to an end; iki sezono galo for the rest, arba till the end, of the season ; padaryti iki galo carry through, carry to its conclusion;3. (sūrio, pyrago) piece , bit; 4. (atstumas) distance/way from one place to another; į vieną galą one way; į abu galus there and back; 5. death , decease , demise; galą gauti die; kick the bucket idiom.; galų gale in the end, after all; nuo galo iki galo from end to end; sudurti galą su galu make both ends meet ; lazdos du galai it cuts both ways; padaryti kam nors galą put an end to smth; kam galą daryti (žudyti) kill; murder; kuriems galams? for what purpose?; kuris čia g.? what is the matter?; be galo extremely; utterly; jis visų galų žmogus he can turn his hand to anything; he is (a) Jack of all trades idiom.; visi jie vieno galo (they are) birds of a feather ; (they are) tarred with the same brush; g. žino! goodness (only) knows! ; tegul jį g.! let him go to hell!; eik po galais! go to hell!

Panašūs žodžiai:
gaigalas gailesys gailis gailus gaišlys gaišlus gaišuolis gaižulys galas galgi galiausiai galiausias galis galiukas galulaukė gąslus gašlus gėlas gelčius geležis

Neradote ko ieškojote?

Prisidėkite prie lietuvių - anglų žodyno sudarymo.

Populiariausi vertimai