Greitas lietuvių - anglų vertėjas



  Tikslus vertimas

fanfara angliškai



fanfara vertimas angliškai:
fanfara - muz. 1. (signalas) fanfare; 2. (trimitas) trumpet, bugle

Panašūs žodžiai:
fanfara