Greitas lietuvių - anglų vertėjas  Tikslus vertimas

duoti angliškaiduoti vertimas angliškai:
duoti - 1. give (smth to smb, smb smth); 2. (leisti, įgalinti) let (smb inf), allow (smb + to inf); jam nedavė kalbėti they didn't let him speak; d. suprasti give to understand;3. (mušti, lupti, kirsti) strike, hit; d. kam per veidą slap smb in the face; d. kam į ausį cuff/box smb's ears;4. d. pradžią give rise (to smth); d. ranką hold one's hand (to); (moteriai) offer one's hand (to); d. darbą provide (smb) with work arba a job; d. koncertą give a concert; d. įsakymą give/issue an order; d. kam atkirtį repulse smb, rebuff smb; d. parodymus give evidence/testimony (to); d. žodį give/pledge one's word; d. valią give vent (to smth, smb); d. naudą be of use/benefit ; d. kam ataskaitą apie ką nors give/render an account to smb of smth; report smb on smth; jam negalima d. daugiau kaip dešimt metų he does not look more than ten years old; d. telegramą send a telegram, wire (to), wire (smb); cable (smb) amer.

Panašūs žodžiai:
dadėti data datuoti daužėti daužyti daužti dažai dažyti dėdė dėti dėžė dėžutė didėti didžiai dieta du dūda dūduoti duiti duoti

Neradote ko ieškojote?

Prisidėkite prie lietuvių - anglų žodyno sudarymo.

Populiariausi vertimai