Greitas lietuvių - anglų vertėjas  Tikslus vertimas

be angliškaibe vertimas angliškai:
be - prl. 1. (žymi ko nebuvimą) without; be - išimties without exception; be - abe - jo without/be - yond a doubt ; be - trijų minučių dešimt three minutes to ten ; be - atodairos regardlessly; be - galo very much, extremely; be - reikalo in vain, to no purpose ; be - paliovos continuously, uninterruptedly, without a break ; on end; 2. (žymi išskyrimą) be - sides; but, except; be - to be - sides, in addition, moreover, furthermore, what's more; be - kitko be - sides

Panašūs žodžiai:
bau be bei boba buožė buvo bobšė boa

Neradote ko ieškojote?

Prisidėkite prie lietuvių - anglų žodyno sudarymo.

Populiariausi vertimai