Greitas lietuvių - anglų vertėjas  Tikslus vertimas

abilūpinis angliškaiabilūpinis vertimas angliškai:
abilūpinis - lingv. bilabial; abilūpiniai priebalsiai bilabial consonants, bilabials

Panašūs žodžiai:
abilūpinis apalpimas aplupimas